Heeft u vragen? Bel ons op het nr. 03 313 06 33

    Tips: Rechtsbijstand

    Hoe en wanneer kan ik beroep doen op mijn verzekering Rechtsbijstand?

    Zodra u in een geschil betrokken bent, dient u uw verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen. Die zal eerst trachten te zoeken naar een buitengerechtelijke oplossing zodat uw juridisch probleem opgelost is. Mocht een gerechtelijke procedure nodig blijken, dan zal uw verzekering instaan...